معنی و ترجمه کلمه major pieces به فارسی major pieces یعنی چه

major pieces


ورزش : سوارهاى سنگين شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها