معنی و ترجمه کلمه major sort به فارسی major sort یعنی چه

major sort


جورسازى عمده
کامپيوتر : مرتب سازى اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها