معنی و ترجمه کلمه majority gate به فارسی majority gate یعنی چه

majority gate


دريجه اکثريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها