معنی و ترجمه کلمه make a push به فارسی make a push یعنی چه

make a push


شتاب کردن ،کوشش کردن ،عجله کردن ،تلاش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها