معنی و ترجمه کلمه make or buy decision به فارسی make or buy decision یعنی چه

make or buy decision


تصميم به ساخت ياخريد( کالاهاى موردنياز)
بازرگانى : تصميم به ساخت ياخريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها