معنی و ترجمه کلمه maladjusted به فارسی maladjusted یعنی چه

maladjusted


ناسازگار،بى توافق ،دژسازگار،کژ سازگار
روانشناسى : ناسازگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها