معنی و ترجمه کلمه maladmidistration به فارسی maladmidistration یعنی چه

maladmidistration


سو اداره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها