معنی و ترجمه کلمه maladroitness به فارسی maladroitness یعنی چه

maladroitness


بى مهارتى ،ناشى گرى ،بيدست و پايى ،ناهنجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها