معنی و ترجمه کلمه malta fever به فارسی malta fever یعنی چه

malta fever


تب مالت ،بروسلوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها