معنی و ترجمه کلمه maneuvering vent به فارسی maneuvering vent یعنی چه

maneuvering vent


ورزش : شکاف بالاى پوشش بالن براى رها کردن هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها