معنی و ترجمه کلمه manfulness به فارسی manfulness یعنی چه

manfulness


مردانگى ،دليرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها