معنی و ترجمه کلمه manganiferous به فارسی manganiferous یعنی چه

manganiferous


منگنزدار
علوم مهندسى : حاوى منگنز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها