معنی و ترجمه کلمه mange به فارسی mange یعنی چه

mange


گرى ،گر،جرب ،کچلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها