معنی و ترجمه کلمه mangrove forest به فارسی mangrove forest یعنی چه

mangrove forest


جنگل ماندابى
زيست شناسى : جنگل مردابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها