معنی و ترجمه کلمه manhattan variation به فارسی manhattan variation یعنی چه

manhattan variation


ورزش : وارياسيون مانهاتان در گامبى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها