معنی و ترجمه کلمه manhole به فارسی manhole یعنی چه

manhole


اطاقک بازرسى ،دريچه تک رو،معبر گرد،مسير مدور داخل ناو،سوراخ ادم رو،کوره
علوم مهندسى : دريچه ادم رو
علوم نظامى : محل دخول استوانه اى شکل
علوم دريايى : سوراخ ادم رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها