معنی و ترجمه کلمه manichaeism به فارسی manichaeism یعنی چه

manichaeism


مانويت ،پيروى از دين مانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها