معنی و ترجمه کلمه manifestation به فارسی manifestation یعنی چه

manifestation


مظهر،اشکار سازى ،ظهور،ابراز
بازرگانى : جلوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها