معنی و ترجمه کلمه manning the rail به فارسی manning the rail یعنی چه

manning the rail


علوم نظامى : گماردن پرسنل به دور ناو يا وسيله براى انجام تشريفات
علوم دريايى : گماردن پرسنل به دور ناو يا وسيله براى انجام تشريفات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها