معنی و ترجمه کلمه manpower development به فارسی manpower development یعنی چه

manpower development


روانشناسى : پرورش نيروى انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها