معنی و ترجمه کلمه many fold به فارسی many fold یعنی چه

many fold


چندلا،چندتا،چندبرابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها