معنی و ترجمه کلمه mapping به فارسی mapping یعنی چه

mapping


تبديل طرح ،نقشه بردارى کردن ،نقشه بردارى ،نگاشت
کامپيوتر : مسيردهى
علوم نظامى : نقشه کشى کردن تهيه نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها