معنی و ترجمه کلمه marginal cost curve به فارسی marginal cost curve یعنی چه

marginal cost curve


بازرگانى : منحنى هزينه نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها