معنی و ترجمه کلمه marginal desirability به فارسی marginal desirability یعنی چه

marginal desirability


رضامندى نهائى
بازرگانى : مطلوبيت نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها