معنی و ترجمه کلمه marginal rate of time preference به فارسی marginal rate of time preference یعنی چه

marginal rate of time preference


بازرگانى : نرخ نهائى ترجيح زمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها