معنی و ترجمه کلمه marginal utility به فارسی marginal utility یعنی چه

marginal utility


مطلوبيت نهائى
بازرگانى : فايده نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها