معنی و ترجمه کلمه marginal value product به فارسی marginal value product یعنی چه

marginal value product


بازرگانى : ارزش توليد نهائى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها