معنی و ترجمه کلمه marks man به فارسی marks man یعنی چه

marks man


تيرانداز درجه 3 تفنگ
علوم نظامى : تيرانداز نيمه ماهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها