معنی و ترجمه کلمه marquetery به فارسی marquetery یعنی چه

marquetery


منبت کارى ،خاتم کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها