معنی و ترجمه کلمه marriage portion due to the wife in resp به فارسی marriage portion due to the wife in resp یعنی چه

marriage portion due to the wife in resp


قانون ـ فقه : مهرالمتعه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها