معنی و ترجمه کلمه marshaller به فارسی marshaller یعنی چه

marshaller


هدايت کننده به محل تجمع
علوم نظامى : جمع اورى کننده يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها