معنی و ترجمه کلمه marsupium به فارسی marsupium یعنی چه

marsupium


(تش -.ج.ش -.گ.ش ).کيسه ،جانوار کيسه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها