معنی و ترجمه کلمه masculine به فارسی masculine یعنی چه

masculine


نرين ،مذکر،نرينه ،مردانه ،گشن
روانشناسى : مذکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها