معنی و ترجمه کلمه mass-energy equivalence به فارسی mass-energy equivalence یعنی چه

mass-energy equivalence


شيمى : هم ارزى جرم - انرژى
علوم هوايى : هم ارزى جرم و انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها