معنی و ترجمه کلمه massed fire به فارسی massed fire یعنی چه

massed fire


اتش توده ،اتش انبوه
علوم نظامى : اتش توده شده اتش متمرکز شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها