معنی و ترجمه کلمه master chief petty officer به فارسی master chief petty officer یعنی چه

master chief petty officer


(نظ ).استوار يکم ،ناو استوار يکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها