معنی و ترجمه کلمه mastermind به فارسی mastermind یعنی چه

mastermind


فکر بکر،داراى نبوغ فکرى ،ابداع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها