معنی و ترجمه کلمه mastery motive به فارسی mastery motive یعنی چه

mastery motive


روانشناسى : انگيزه تسلط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها