معنی و ترجمه کلمه material handling bridge به فارسی material handling bridge یعنی چه

material handling bridge


پل بارگيرى
علوم مهندسى : پل باربرى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها