معنی و ترجمه کلمه mathematician به فارسی mathematician یعنی چه

mathematician


رياضى دان ،عالم علم رياضى
علوم مهندسى : رياضيدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها