معنی و ترجمه کلمه matriarchy به فارسی matriarchy یعنی چه

matriarchy


مادرشاهى ،مادر سالارى ،شه مادرى
روانشناسى : مادرسالارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها