معنی و ترجمه کلمه matter of fact به فارسی matter of fact یعنی چه

matter of fact


حقيقت امر،بطور واقعى
قانون ـ فقه : حقيقت امر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها