معنی و ترجمه کلمه mature (am) به فارسی mature (am) یعنی چه

mature (am)


تکميل کردن ،رسيدن ،عمل اوردن ،عمل امدن( ملاتها و بتن)
معمارى : عمل امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها