معنی و ترجمه کلمه maximal oxygen consumption per minute به فارسی maximal oxygen consumption per minute یعنی چه

maximal oxygen consumption per minute


ورزش : حداکثر اکسيژن مصرفى در دقيقه بيشينه اکسيژن مصرفى در دقيقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها