معنی و ترجمه کلمه maximum scale value به فارسی maximum scale value یعنی چه

maximum scale value


علوم مهندسى : مقدار درجه بندى حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها