معنی و ترجمه کلمه mayapple به فارسی mayapple یعنی چه

mayapple


(گ.ش ).درختى از نوع زرشک)Podophyllum peltatum(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها