معنی و ترجمه کلمه maze به فارسی maze یعنی چه

maze


جاى پرپيچ وخم ،پيچ وخم ،پلکان مارپيچ ،سرسام ،هذيان
علوم مهندسى : جاى پر پيچ و خم
روانشناسى : ماز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها