معنی و ترجمه کلمه mealy wings به فارسی mealy wings یعنی چه

mealy wings


بالهايى که گويى ارد روى انهاپاشيده اند،بالهاى غباردار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها