معنی و ترجمه کلمه mean free path به فارسی mean free path یعنی چه

mean free path


الکترونيک : مسافت ازاد متوسط
شيمى : مسافت ازاد ميانگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها