معنی و ترجمه کلمه mean low water به فارسی mean low water یعنی چه

mean low water


جزر ميانگين
علوم دريايى : اب پايين ميانگين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها