معنی و ترجمه کلمه mean low water به فارسی mean low water یعنی چه

mean low water


جزر ميانگين
علوم دريايى : اب پايين ميانگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها